Chúng tôi rất tiếc, website không hỗ trợ trình duyệt của bạn.
Để sử dụng hết các tính năng mới, bạn vui lòng sử dụng 1 trong các trình duyệt dưới đây:
 • Internet Explorer 9 (Download)
 • Firefox (Download)
 • Chrome (Download)

  Chào mừng quý khách đến với IMR Vietnam

  0169 3630 777

  Danh mục sản phẩm

  Hỗ trợ trực tuyến

  Click here to chat Skype Me™!
  Click here to chat Skype Me™!
  Chat me! Chat me!
   thanh.ans@ansvietnam.com
     0169 3630 777

   

  Thăm dò ý kiến

  Currently no active poll.

  Thống kê website

  • Thành viên online Thành viên online
   • Tổng cộng Đang online 5
   • Khách Khách 5
   • Thành viên Thành viên 0
   • Tổng cộng Lượt truy cập 0342198

  Price list

  Elap Vietnam 

  Đăng bởiAdmin

   

   

   

  CM78N

   

   

  Mi croprocessor Counter/Visualiser

   

   

   

  *           6 d is p la ye d d ig it s

  *           m o n o / b id ir e c t io n a l in p u t

  *           c o u n t f r e q u e n c y ( p r im a r y wa ve ) 2 5 KH z

  *           2 r e la y o u t p u t s 2 5 0 V 3 A

  *           2 p r e s e t s

  *           N PN o r p u s h - p u ll e n c o d e r in p u t s

  *           s u p p ly vo lt a g e 1 1 5 o r 2 3 0 o r 2 4 Va c , 5 0 / 6 0 H z o r 1 2 o r 2 4 Vd c ( t o b e d e f in e d in t h e o r d e r )

  *           m ic r o p r o c e s s o r wit h r e - wr it a b le m e m o r y

  *          o p e r a t i n g m o d e s c a n b e f r e e l y s e t b y t h e u s e r :

  §  d e c im a l p o in t p o s it io n

  §  c o r r e c t in g f a c t o r f r o m 0 . 0 1 t o 9 . 9 9 9 9 9

  §  m u lt ip lic a t io n o f t h e in p u t p u ls e s b y 1 o r b y 4

  §  1 2 ÷ 2 4 Vd c e x t e r n a f u n c t io n a l in p u t s N PN o r PN P, s e le c t a b le b y s o f t wa r e

  §  s in g le o r r e p e a t c yc le , u p o r d o wn c o u n t e r ( t yp e C 0 1 o n ly)

  §  s o lid s t a t e o r t im e o u t p u t s

  §  p a r t ia l/ t o t a l c o u n t e r ( t yp e C 0 1 ) o r a b s o lu t e / r e la t ive vis u a lis e r ( t yp e C 0 2 )

  §  c yc le c o u n t e r ( t yp e C 0 1 o n ly)

  *  D im e n s io n s : m m 9 6 x 4 8 , d e p t m m 1 0 5 ,  p a n e l c u t o f f m m 9 2 x 4 5

   

   

  PROGRAM C01                                    Euro 213.00

   

  Covering the same functions of CM78H1 with programs S001 – S006 – S020 – S026* – S032*

   

  * The outputs cycle results modified in case of repeat cycle

   

   

  PROGRAM C02.01                                Euro 213.00

   

  Covering the same functions of CM78H1 with programs S002 – S007 – S012 – S017 – S018**

   

  ** The bidirectional count x2 is not implemented

   

   

  Remark: The monodirectional count direction is selected via software and not by terminal box for CM78N

   

   

  CM78N Special Versions

   

   

  HW Type

   

  Specifications

  X01

  Inputs 11 and 12 by micro-switch

  X03

  Inputs 11 and 12 by micro-switch, 2nd preset contact is normally closed

  X04

  2nd preset contact is normally closed

  X06

  1st preset contact is normally closed

  X08

  Inputs 11 and 12 by PNP signal

  X09

  5Vdc supply for encoder and iinputs 11 and 12

  X10

  Normally closed outputs contacts

  X16

  PNP solid state outputs

  X17

  Inputs 11 and 12 by micro-switch, 1st preset contact is normally closed

  X19

  PNP solid state outputs

  X29

  Realy RL1 only, switch output contact

  X30

  20..22 Vdc transducer supply

   

  ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
  Add: 135 Đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
  Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - HotLine: 0911 47 22 55
  Email:  support@ansgroup.asia;
  Website: anhnghison.com